Luku 7 – Ongelmia ja niiden ratkaisuja

Siirry alas

Luku 7 – Ongelmia ja niiden ratkaisuja Empty Luku 7 – Ongelmia ja niiden ratkaisuja

Viesti kirjoittaja Antti Laukkanen lähetetty Su Maalis 17 2019, 21:31

1. Kuinka estää jaetaan-ihmisiä ottamasta itselleen loputtamasti jotain hyödykettä, jos he saavat kaiken ilman vastiketta?

Tämä ongelma on suuremmassa määrin ajankohtainen siinä tilanteessa, kun jaetaan-toimijoita on niin paljon, että he tuottavat merkittävän suuren osa kuluttamistaan hyödykkeistä itse. Jos jaetaan-toimijoita on vähän, he saavat suurimman osan tarvitsemistaan hyödykkeistä valtion rahojen kautta. Valtion pitää varmastikin huolen omasta rahankäytöstään, eikä se todennäköisesti jakele liikoja löysiä rahoja jaetaan-toimijoille, jolloin jaetaan-toimijoilla ei ole mahdollisuutta kerätä itselleen valtavia määriä vastikkeettomia hyödykkeitä.

Kun kyse on hyödykkeistä kuten asunto, valtio pitää kirjaa siitä, kuinka moneen asuntoon kullakin ihmisellä on henkilökohtainen hallintaoikeus. Näin voidaan varmistaa, että tasapuolinen jakaminen toteutuu; kukaan ei saa itselleen kakkosasuntoon hho:ta, ennen kuin jokaisella on sellainen yhteen asuntoon.

Asunnon kanssa samaan kategoriaan voisi mennä esimerkiksi auto, vene, lentokone, polkupyörä, kesämökki, puhelin, tietokone ja muut pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitut konkreettiset hyödykkeet.

Koska jaetaan-talousideologiaan kuuluu minimoida hho ja maksimoida henkilökohtainen käyttöoikeus, asuntoa lukuunottamatta muihin vastaavan kategorian hyödykkeisin ihmisillä on enimmäkseen henkilökohtainen käyttöoikeus eli pääsy käyttämään kyseisiä hyödykkeitä ilman hho:ta. Tarvittaessa toki hho:kin on mahdollinen.

Valtion ylläpitämä rekisteri tämän kategorian hyödykkeistä ei muuta tilannetta sen suhteen, mitä tietoja valtio kerää ihmisistä nykyään. Tälläkin hetkellä Suomen valtio tietää, montako asuntoa, autoa, venettä, kesämökkiä jne. omistat. Valtio kerää näitä tietoja mm. voidakseen verottaa sinua näistä asioista. Sen sijaan jos lainaat tai vuokraat tämän kategorian hyödykkeitä, valtio ei tiedä sinun tällaisista toimista, jos teet ne yksityishenkilönä, etkä esimerkiksi osana yrityksen tuotantoa. Näin on myös jaetaan-taloudessa.

Yllä mainittu ei kuitenkaan toimi ratkaisuna kooltaan pienien, lukumäärältään suurien ja monenlaisten erilaisten päivittäin kulutettavien konkreettisten hyödykkeiden kohdalla kuten ruoka, henkilökohtainen hygienia, vaatteet jne. Se ei ole mielekästä, koska sellainen seurantajärjestelmä vaatii niin suuret resurssit ja toisaalta ihmiset kokisivat näin yksityiskohtaisen seurannan ja kontrollin varmastikin vähintäänkin ahdistavana. Jotenkin tilannetta kuitenkin on seurattava, jotta väärinkäytökset voidaan minimoida ja tasapuolinen jakaminen taata.

Ruoan kohdalla seuranta voisi tapahtua jokaisen ihmisen kohdalla esimerkiksi kilomäärinä, veden ja muiden juomien kohdalla litramäärinä. Tällöin ei tarvita raskasta ja ahdistavaa tuotekohtaista seurantaa siitä, mitä kukin ihminen syö, mitä vessapaperia hän käyttää jne. Kuitenkin näin voidaan ehkäistä suurimmat väärinkäytökset. Keskimäärin sata kiloa ruokaa päivässä kuluttavan ihmisen voidaan olettaa käyttävän järjestelmää väärin ja tilanteeseen voidaan puuttua. Se kilomäärä ruokaa, missä järjestelmä hälyttää ja mitä silloin tehdään, sovitaan ja päätetään poliittisesti kunkin hetkisen parhaan ymmärryksen ja osaamisen mukaan.

Ruoan kanssa samaan katergoriaan voisi kuulua esimerkiksi vaatteet, huonekalut ja lasten lelut, joita voi seurata kappalemäärinä.

Veden kulutuksen kohdalla nykyäänkin on usein käytössä asuntokohtainen vesimittari.

Palveluiden kohdalla voidaan seurata esimerkiksi kulutettuja tuntimääriä merkkaamatta sen tarkemmin, mitä palvelua on kulutettu. Hieronta, parturi, liikkuminen julkisella liikenteellä, kirjasto, siivousapu jne. Jälleen kerran; haetaan yhdessä päätetty tuntimääräinen raja, missä järjestelmä hälyttää, jos yksittäinen ihminen kuluttaa loputtomasti palveluja. Hälytyksen jälkeen voidaan tilanteen ja sovitun mukaan toimia joko niin, että ihmiselle ei tarjota palveluja ennen kuin vasta seuraavassa kuussa tai ylikulutuksen ollessa merkittävää otetaan tutkintaan, mistä ylikulutus johtuu. Asiaan voidaan reagoida myös jollain muulla tavalla.

Sellaisten hyödykkeiden kohdalla, missä kysyntää on enemmän kuin tarjontaa tarvitaan yksilöiden kohdalla tuotekohtaista seurantaa, jotta tasapuolinen jakaminen voi olla mahdollista. Tällöin ihminen luopuu osasta yksityisyyttään saadakseen jotain harvinaisempaa hyödykettä tasapuolisesti muiden jaetaan-ihmisten kanssa.

Raha- ja kilpailutaloudessa niukkojen hyödykkeiden jakaminen hoituu siten, että niiden hinta nousee, jolloin ainoastaan osalla ihmisiä on mahdollisuus hankkia niitä. Yleensä samoilla ihmisillä on enemmän rahaa ja samoilla vähemmän, jolloin yhdet ja samat ihmiset saavat aina halutessaan harvinaisempia hyödykkeitä ja yhden ja samat jäävät aina ilman. Anonymiteetti on suurempi, ainakin jos maksu hoidetaan käteisellä, mutta tasapuolinen jakaminen ei onnistu sen vuoksi, että puuttuu tieto siitä, mitä kukin on jo saanut.

Palvelujen ylikuluttamista rajoittaa se, että ihminen voi olla vain yhdessä paikassa yhteen aikaan. Kun hän matkustaa bussilla, hän ei ole parturissa, kampaajalla, hieronnassa, teatterissa eikä missään muuallakaan.

2. Kuinka estää jaetaan-ihmisiä myymästä vastikkeetta saamiaan hyödykkeitä pimeillä markkinoilla?

Vastaus tähän kysymykseen löytyy osin edellisen kohdan vastauksesta; kun ihmisen mahdollisuus rohmuta itselleen hyödykkeitä enemmän kuin hän tarvitsee on rajallinen, myöskin mahdollisuus myydä niitä eteenpäin pimeillä markkinoilla on rajallinen.

Toisaalta vastaus tähän kysymykseen on tarkalleen sama kuin vastaus kysymykseen, kuinka estää pimeän palkkatyön tekeminen markkinataloudessa: täysin sitä ei voi estää millään kokonaisuutta ajatellen mielekkäällä tavalla.

Jos markkinataloudessa ihminen tekee työtä toiselle tämän yksityisasunnossa ja saa siitä palkakseen rahaa, tavaroita tai palveluksia, ei tätä ole millään mielekkäällä tavalla mahdollista etukäteen varmuudella estää. Varmuudella ei voida aina myöskään jälkeenpäin selvittää näin käyneen.

Jos jaetaan-ihmisellä on ruokaa hieman enemmän kuin hän tarvitsee ja hän yksityisasunnossa myy tuon ruoan toiselle ihmiselle rahaa, tavaraa, palvelusta tai muuta sellaista vastaan, ei tätäkään siis ole millään mielekkäällä tavalla mahdollista estää.

Vaikka ei ole mahdollista täysin estää jaetaan-ihmisiä myymästä vastikkeetta saamiaan hyödykkeitä tai työpanostaan pimeillä markkinoilla, tätä voidaan kuitenkin vaikeuttaa ja siten hillitä.

Ensinnäkin, yllä mainittuun ensimmäisen kategorian hyödykkeisiin kuuluvista asioista, kuten asunto, valtio pitää kirjaa. Näihin kuuluvista hho:sta ja muutoksissa niistä valtio on tietoinen. Tällöin se voi puuttua asiaan, jos tämän kategorian hyödykkeitä alkaa "katoilla" mihin tahansa, esimerkiksi pimeille markkinoille.

Toinen keino voisi olla se, että kun R&K:n ihminen ostaa mitä tahansa hieman kalliimpaa ja maksaa sen rahalla (tai millä vaan), hänen tulee osoittaa, että hän on R&K:n ihminen. Näin jaetaan-ihminen ei voi käyttää rahaa (eikä muuta maksuvälinettä tai -tapaa) rehellisten yritysten, ihmisten tai valtion kanssa asioidessaan. Tämä pienentää jaetaan-ihmisten halukkuutta myydä ilman vastiketta omaan käyttöönsä saamiaan asioita rahaa vastaan; tuolla rahalla he kun eivät tee juuri mitään. On sopijaosapuolien yhteisen päätöksen asia, mille tasolle asetetaan se raja, jota suuremmista ostoksista ihmisen tulee osoittaa olevansa R&K:n ihminen. Summan kannattaa epäilemättä olla sellainen, että sillä ei vaikeuteta R&K:n ihmisten päivittäisten tavaroiden ja palveluiden hankintaa.

Näin rahan, kuten myös tavaran tai palvelusten käyttäminen maksuna onnistuisi jaetaan-ihmiseltä korkeintaan joidenkin epärehellisten toimijoiden kanssa. Epärehellisen toiminnan laajuus jää näillä toimin luultavasti sen verran pieneksi, että sillä ei ole suurta kansantaloudellista merkitystä.

Lisäksi joka tapauksessa ajoittain sana epärehellisestä toiminnasta kulkeutuu "vääriin" korviin ja sitä kautta viranomaisten tietoon, jolloin nämä voivat puuttua asiaan lain kulloinkin edellyttämällä tavalla.

Ulkomaisten pankkien kanssa voidaan sopia, että he tarkistavat, että suomalainen tilin avaava ihminen on R&K:n toimija.

Tulliviranomaiset vaativat ulkomaille kulkevista tavaroista todistuksen, että ne on maksettu Suomessa. Vastikkeetta saatuja hyödykkeitä ei saa kuljettaa ulkomaille lukuunottamatta pieniä määriä henkilökohtaiseen käyttöön ulkomaanmatkan aikana tarvittavia hyödykkeitä.

Tämän kysymyksen ongelmaa ei voitane täysin poistaa, mutta siitä koituvat vahingot voidaan rajata kohtuullisiksi.

3. Kuinka jaetaan-ihmiset pitävät huolta niiden asuntojen kunnosta, joihin heillä on henkilökohtainen hallintaoikeus, jos kunnossapito / remontti vaatii rahaa, eikä heillä ole sitä?

Jaetaan-ihmiset pyrkivät hoitamaan asuntojensa kunnossapidon ja remontit ilman rahaa. Silloin, kun se ei ole mahdollista, valtio maksaa niistä syntyneet rahalliset kustannukset R&K:n yrityksille.

4. Kuinka rangaista jaetaan-ihmisiä sellaisista rikkeistä tai rikoksista, joista vankilaan laittaminen olisi ylimitoitettu rangaitus, mutta sakkojakaan ei ole mahdollista määrätä, koska jaetaan-ihmiset eivät käytä rahaa?

Jos nykyisenlaista rikkeistä ja rikoksista rankaisemisen mallia halutaan käyttää, sakkojen sijasta rangaistukseksi voidaan määrätä yhteiskuntapalvelusta, muiden kuin välttämättä elämiseen tarvittavien hyödykkeiden käyttökieltoa määräajaksi jne.

5. Kuinka jaetaan-toimijat saavat hyödykkeiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamaan optimaalisesti, jos rahaa ei käytetä?

Tämä on niin keskeinen kysymys, että sen vastaamiseen on oma lukunsa täällä:
http://kaikki-yhdessa.palstani.com/t70-5-kysynnan-ja-tarjonnan-kohtaamisjarjestelma-ja-tuottavuus

6. Mikä motivoi jaetaan-toimijoita tekemään hyvinvoinia tuottavaa työtä, jos rahaa ei käytetä ja tuotettu hyvinvointi jaetaan tasapuolisesti kaikkien kesken riippumatta siitä, kuinka paljon kukin osallistuu hyvinvoinnin luomiseen?

Tämä on niin keskeinen kysymys, että sen vastaamiseen on oma lukunsa täällä:
http://kaikki-yhdessa.palstani.com/t69-4-motivaatio-ja-tuottavuus

Antti Laukkanen
Admin

Viestien lukumäärä : 37
Join date : 20.08.2018

Näytä käyttäjän tiedot http://kaikki-yhdessa.palstani.com

Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 
Oikeudet tällä foorumilla:
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa