Luku 3 – Kysynnän ja tarjonnan kohtaamisjärjestelmä

Siirry alas

Luku 3 – Kysynnän ja tarjonnan kohtaamisjärjestelmä Empty Luku 3 – Kysynnän ja tarjonnan kohtaamisjärjestelmä

Viesti kirjoittaja Antti Laukkanen lähetetty Su Maalis 17 2019, 21:28

Aluksi

Demokraattisessa, vapaassa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa talousjärjestelmänä toimii Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä. Osana tätä yhteiskuntaa ja talousjärjestelmää toimii jaetaan-talous. Jaetaan-taloudessa elävät ihmiset ja tuottajayhteisöt eivät käytä rahaa eivätkä raha- ja kilpailutalouteen liittyvää yksityisomistamista, he jakavat työt ja töiden tulokset tasapuolisesti tarpeen ja kiinnostuksen mukaan keskenään ja kaikkien halukkaiden muidenkin talousideologioiden mukaan elävien ihmisten ja tuottajayhteisöjen kanssa. Kyseessä ei ole suunnitelmatalous, vaan kysyntä ja tarjonta määräytyvät ja kohtaavat vapaasti.

Taloudellisessa toiminnassa kyse on ihmisten hyvinvoinnista ja terveydestä, jopa elämästä ja kuolemasta. Siksi mukaan otettavien talousideologioiden tulee täyttää tietyt laatukriteerit. Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen riittävällä laadulla on yksi niistä asioista, joiden tulee toimia, jotta mukaan pyrkivä talousideologia voidaan ottaa mukaan Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään.

Jaetaan-taloutta ei olla koskaan kokeiltu käytännössä nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Sillä ei ole käytössään historian hämärissä luotua nykyaikaiseen yhteiskuntaan soveltuvaa kysynnän ja tarjonnan kohtaamisjärjestelmää, vaan sellainen täytyy keksiä nyt nykyajassa. Sen kehittämisessä voidaan hyödyntää niin kaikkea aiheesta olemassaolevaa tieteellistä tietoa kuin nykyaikaista teknologiaakin.

Koska jaetaan-talouden toimijat eivät käytä rahaa, heidän kysyntänsä ja tarjontansa eivät kohtaa hintasignaalien avulla, kuten raha- ja kilpailutalouden kysynnän ja tarjonnan kohtaamisjärjestelmässä tapahtuu. Niinpä jaetaan-talouden on keksittävä uudenlainen lähetysmistapa siihen, kuinka kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan mahdollisimman tehokkaasti. Sellainen on luotava teoriassa, kokeiltava pienessä mittakaavassa käytännössä ja osoitettava näillä keinoin riittävän luotettavasti, että se toimii myös oikeassa elämässä ja isossa mittakaavassa. Vasta sitten jaetaan-talous voidaan liittää osaksi Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmää. Alla on yleistason kuvaus siitä, kuinka jaetaan-talouden kysynnän ja tarjonnan kohtaamisjärjestelmä voisi toimia käytännössä.

Jaetaan-talouden kysynnän ja tarjonnan kohtaamisjärjestelmä

Ainoa varma tieto yksittäisen kuluttajan yksittäisen hyödykkeen kysynnästä on yksittäisellä kuluttajalla itsellään. Missä tahansa hyödykkeiden jakelupaikassa, esimerkiksi ruoanjakopaikassa, kuluttajan kerättyä hyllyiltä koriin tarvitsemansa, hän menee "kassalle". "Kassalla" jakelija kysyy kuluttajalta tilanteesta riippuen yhden tai kaksi kysymystä:

1) Löysikö kuluttaja kaiken, mitä halusi?

Jos löysi, toista kysymystä ei tarvitse esittää.

Jos kuluttaja ei löytänyt kaikkea, mitä olisi halunnut henkilö "kassalla" kysyy toisen kysymyksen:

2) Löysitkö jonkin korvaavan tuotteen sen tilalle, mitä et löytänyt?

Sitten jakelija kirjaa "kassaan" eri tileille ne tuotteet,

1) jotka kuluttaja halusi ja löysi
2) jotka kuluttaja halusi, ei löytänyt, mutta joille hän löysi korvaavan tuotteen
3) jotka kuluttaja halusi, ei löytänyt ja joille hän ei löytänyt korvaavaa tuotetta.

Toki tämä hoituu nykyaikana kätevästi myös itsepalvelu"kassalla" ilman jakelija-työntekijän työpanosta.

Näin tieto yksittäisen kuluttajan kysynnästä siirtyy yksittäiselle jakelupaikalle. Kun tämä toistuu jokaisen kuluttajan kohdalla, on yksittäisellä jakelupaikalla tieto oman jakelupaikkansa kysynnästä. Luonnollisesti sillä on tieto myös oman jakelupaikkansa tarjonnasta – ja siten sen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta. Kun jokainen yksittäinen jakelupaikka lähettää päivän päätteeksi – tai reaaliajassa päivittyvät – tiedot oman jakelupaikkansa kysynnästä, tarjonnasta ja niiden kohtaamisesta Tilastokeskukselle, Tilastokeskuksella on jo kaikki tieto kokonaiskysynnästä ja lähes kaikki tieto kokonaistarjonnasta sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta.

Pelkästään jakelupaikoista tulleiden tietojen perusteella voidaan selvittää, onko jollakin tuotannon alalla liian vähän tarjontaa suhteessa kysyntään. Kun tuottajayhteisöt vielä lähettävät tiedot koko tuotannostaan Tilastokeskukselle, voidaan selvittää myös se, onko jollain alalla liikaa tarjontaa suhteessa kysyntään.

Tilastokeskus jakaa saamansa kysyntää, tarjontaa ja niiden kohtaamista koskevat tiedot kaikkien Maapallon ihmisten kanssa.

Nykyisen tietotekniikan aikakaudella tällaisen kuluttajien kysynnän, tuottajien tarjonnan ja niiden kohtaamisen kirjaavan tietojärjestelmän rakentaminen on arkipäivää. Kaikilla suurilla kauppaketjuilla lienee jo nyt hieman vastaava järjestelmä, jossa koko ketjun ja yksittäisten kauppojen kysyntää, tarjontaa ja niiden kohtaamista seurataan. He seuraavat jopa yksittäisten ihmisten tuotekohtaisesta kysyntää.

Kysynnän ja tarjonnan kohtaamisjärjestelmän toimijat

Kuluttajien Kattojärjestö (KK)

Kuluttajien Kattojärjestö edustaa kuluttajien näkökulmaa.

Kuluttajien Kattojärjestö saa Tilastokeskukselta tiedot kysynnästä, tarjonnasta ja niiden kohtaamisesta. Kuluttajien Kattojärjestössä on kysynnän, tarjonnan ja niiden kohtaamisen seuraamiseen ja ymmärtämiseen erikoistuneita työntekijöitä. Heillä on osaamista esimerkiksi tilastoalalta, tietojärjestelmistä ja kansantaloudesta. Tilastokeskus ohjaa KK:n tilastoihin liittyvää toimintaa. KK tekee myös kyselytutkimuksia kuluttajille ja jakelupaikoille. Sillä on sekä teoreettista ymmärrystä että käytännön näppituntumaa kysynnästä, tarjonnasta ja niiden kohtaamisesta. Se edustaa kuluttajien näkökulmaa silloin, kun Kuluttajien Kattojärjestö, Tuottajayhteisöjen Kattojärjestö ja talousministeriö keskustelevat siitä, mitä tuotantoa kokonaisuuden kannalta kannattaisi lisätä, vähentää, aloittaa tai lopettaa.


Tuottajayhteisöjen Kattojärjestö (TK)

Tuottajayhteisöjen Kattojärjestö edustaa kaikkien tuottajayhteisöjen näkökulmaa tuotannonalasta riippumatta.

Tuottajayhteisöjen Kattojärjestö saa Tilastokeskukselta tiedot kysynnästä, tarjonnasta ja niiden kohtaamisesta. TK:ssa on kysynnän, tarjonnan ja niiden kohtaamisen seuraamiseen ja ymmärtämiseen erikoistuneita työntekijöitä. Heillä on osaamista esimerkiksi tilastoalalta, tietojärjestelmistä ja kansantaloudesta. Tilastokeskus ohjaa TK:n tilastoihin liittyvää toimintaa. TK edustaa tuottajayhteisöjen näkökulmaa silloin, kun Kuluttajien Kattojärjestö, Tuottajayhteisöjen Kattojärjestö ja talousministeriö keskustelevat siitä, mitä tuotantoa kokonaisuuden kannalta kannattaisi lisätä, vähentää, aloittaa tai lopettaa.


Tuotannonalojen kattojärjestöt

Tuotannonalojen kattojärjestöt ovat saman alan tuottajayhteisöjen yhteenliittymiä.

Heidän pyrkimyksensä on lisätä oman alan tuottajien välistä yhteistyötä ja synergioita eli esimerkiksi välttää päällekkäisyyksiä, tehostaa resurssien käyttöä, jakaa tietoa tehokkaammista tuotantotavoista jne.


Tuottajayhteisö

Tuottajayhteisöt suorittavat varsinaisen hyödykkeiden eli raaka-aineiden, tavaroiden ja palvelujen tuotannon.

Kuluttajien Kattojärjestö, Tuottajayhteisöjen Kattojärjestö ja valtion talousministeriö tarkastelevat kysyntää, tarjontaa ja niiden kohtaamista kokonaisuutena kansantalouden tasolla ja heillä on osaaminen ja ymmärrys tästä. He keskustelevat keskenään siitä, mitä tuotantoa kokonaisuuden kannalta kannattaisi lisätä, vähentää, aloittaa tai lopettaa. Näiden keskustelujen pohjalta he esittävät tuottajayhteisöille yleisellä tasolla toimintasuosituksia. Yksittäiset tuottajayhteisöt kuuntelevat nämä suositukset ja ottavat ne vakavasti. Jokainen yksittäinen tuottajayhteisö päättää kuitenkin itsenäisesti siitä, mitä se tuottaa, kuinka paljon, millä laadulla, missä, milloin, kenelle jne. Tuottajayhteisö ottaa tilauksensa vastaan suoraan jakelupaikoilta – tai mahdollisesti jakelun tehokkuutta lisääviltä keskusvarastoilta, joista tavarat päätyvät jakelupaikoille. Näin tuottajayhteisö saa tiedon juuri heidän tuotantoonsa kohdistuvasta todellisesta kysynnästä ja siten he pystyvät vastaamaan siihen. Tuottajayhteisö tuottaa hyödykkeitä vain kysynnän mukaan.

Uusia tuotteita kulutukseen tuovat tuottajayhteisöt tuottavat uusia tuotteita aluksi hyvin pieniä määriä ja kasvattavat tuotantoaan kysynnän mukaan.


Tilastokeskus

Tilastokeskus toimii ainoastaan kysyntään ja tarjontaan liittyvän tilastotiedon tuottajana. Se ei osallistu tuotantoa ja kulutusta koskevien päätösten eikä suositusten tekoon.

Tilastokeskus saa jakelupaikoilta ja tuottajayhteisöiltä kaiken tiedon Suomen kysynnästä, tarjonnasta ja niiden kohtaamisesta. Se analysoi ja muokkaa kaiken tuon tiedon ja tarjoaa sen kaikille ihmisille Maapallolla. Näin kaikilla on halutessaan kaikki tieto Suomen kaikesta kysynnästä, tarjonnasta ja niiden kohtaamisesta.

Tilastokeskus ohjaa Kuluttajien ja Tuottajayhteisöjen Kattojärjestöjen tilastoihin liittyvää toimintaa.


Talousministeriö

Talousministeriö on jaetaan-talouden asioita hoitava ja edistävä valtion ministeriö ja se edustaa kokonaisuuden näkökulmaa jaetaan-talouden kysynnän ja tarjonnan kohtaamisessa.

Tilastokeskuksen kaikille tarjoama tieto kysynnästä ja tarjonnasta on mahdollisesti esitetty muodossa, jonka ymmärtäminen vaatii alan osaamista. Talousministeriö tiedottaa virallisesti kaikesta kysynnästä ja tarjonnasta. Se tekee sen kaikkien ymmärtämällä tavalla Tilastokeskuksen tuottaman tiedon pohjalta. Talousministeriön tiedotteiden pohjalta jokainen voi lukea ja ymmärtää, missä ja milloin tarvitaan minkäkinlaisten hyödykkeiden tarjontaa. Talousministeriö voi pyytää yleisellä tasolla tai suoraan eri toimijoita (jaetaan-tuottajayhteisöt ja jaetaan-ihmiset) toimimaan siten, kuin kysyntä- ja tarjontatilanne sen mielestä vaatii. Se ei kuitenkaan voi pakottaa ketään tuottamaan mitään. Se voi kuitenkin yhdessä Kuluttajien Kattojärjestön ja Tuotannonalojen Kattojärjestön ja kanssa tekemänsä päätöksen voimalla estää hullutukset, esimerkiksi mittavan ylituotannon.

Talousministeriö toimii tuottajana sellaisissa välttämättömissä asioissa, joissa muuten ei ole tuotantoa – aivan kuten valtio tekee nyky-Suomessakin.

Talousministeriö lisää ihmisten luottamusta jaetaan-talouteen mm. pitämällä huolen siitä, että tasapuolinen jakaminen toimii käytännössä; että kaikki saavat tarvitsemansa ja että luksus jaetaan tasapuolisesti.

Lisäksi valtio pitää yllä oikeuslaitosta, joka ratkaisee jaetaan-talouden tuotantoon ja jakamiseen liittyvät erimielisyydet.


Muuten...

Kuluttajien ja Tuottajayhteisöjen Keskusjärjestöt eivät ole etujärjestöjä. Eturistiriitoja ei ole silloin, kun kaikki haluavat jakaa kaiken tasapuolisesti kaikkien kanssa.

KK:n, TK:n ja talousministeriö kaikki haluavat ymmärtää ja edistää kaikkien hyvinvointia tasapuolisesti. Kokonaisuuteen kuuluu kuitenkin eri kolme eri näkökulmaa: kuluttajan, tuottajan ja kokonaisuuden näkökulmat. Nämä kolme toimijaa ovat jokainen perehtyneet kokonaisuuden lisäksi vielä erityisesti omaan näkökulmaansa.  


Ihmisyksilöt

Yksittäinen ihminen.

Ihmisyksilöt päättävät itse mitä tuottavat. Päätösten pohjana ovat seuraavat asiat:

– omat mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet
– KK:n, TK:n ja talousministeriön suositukset siitä, mitä tuotantoa kannattaisi lisätä, vähentää, aloittaa tai lopettaa.
– tuottajayhteisöjen kanssa käydyt keskustelut.

Ihmisyksilöt voivat tuottaa hyvinvointia paitsi osana erilaisia julkisia ja yksityisiä tuottajayhteisöjä, myös yksityisenä ihmisenä.


Jaetaan-talouden kysynnän ja tarjonnan kohtaamisjärjestelmä hyödyttää R&K:n toimijoita ja helpottaa uusien toimivien talousideologioiden syntymistä

R&K:n toimijat voivat vapaasti hyödyntää Jaetaan-talouden kysynnän ja tarjonnan kohtaamisjärjestelmän tuottamia tietoja ja myös itse järjestelmää. Tästä voi olla hyötyä kaikille R&K:n toimijoille. Erityisesti siitä voi olla hyötyä sellaisille R&K:n alasuuntauksille, jotka lähenevät sosialismia. Mitä säännellympää R&K on, sitä epätarkemmin hintasignaalit kertovat kysynnän ja tarjonan kohtaamisesta. Jaetaan-talouden kysynnän ja tarjonnan kohtaamisjärjestelmä voi jopa lisätä aivan uusien ja uudenlaisten talousideologioiden syntymistä, sillä se poistaa yhden suurimmista ongelmista missä tahansa talousideologiassa, nimittäin sen, kuinka kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan riittävän hyvin.

Antti Laukkanen
Admin

Viestien lukumäärä : 37
Join date : 20.08.2018

Näytä käyttäjän tiedot http://kaikki-yhdessa.palstani.com

Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 
Oikeudet tällä foorumilla:
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa